ul. Kościuszki 5, 34-300 Żywiec, tel. 33 475 13 50

Biblioteki w powiecie

Biblioteki publiczne w powiecie żywieckim

Na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Zarządem Miasta Żywca i Zarządem Powiatu Żywieckiego, z dniem 1 września 1999 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Żywcu, jako pierwsza biblioteka w województwie śląskim, przejęła zadania biblioteki powiatowej.

Z dniem 1 października 1999 r. w Bibliotece zostało utworzone stanowisko Instruktora do realizacji powierzonych zadań.

Aktualnie Żywiecka Biblioteka Samorządowa sprawuje opiekę oraz nadzór merytoryczny nad 14 Gminnymi Bibliotekami Publicznymi na terenie całego powiatu żywieckiego oraz ich 26 filiami. Są to następujące placówki :

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie
ul. Turystyczna 8
34-311 Czernichów
Tel. 033 866 10 64
Filie – Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie

Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach
ul. Krakowska 40
34-322 Gilowice
Tel. 605 171 303
Filie - Rychwałd

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni
ul. Plebańska 1
34-340 Jeleśnia
Tel. 033 863 07 20
Filie- Mutne, Przyborów, Korbielów, Krzyżowa, Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała, Pewel Wielka

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie
34-332 Koszarawa 142
Tel. 033 861 01 71
Filie- brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej
34-324 Lipowa 708
Tel. 033 867 16 74
Filie- Leśna, Twardorzeczka

Gminna Biblioteka Publiczna w Łękawicy
ul. Żywiecka 23
34-321 Łękawica
Tel. 033 862 22 06
Filie- brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
Tel. 033 862 14 35
Filie- Pietrzykowice

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce
ul. Dworcowa 7
34-360 Milówka
Tel. 033 863 71 48
Filie- brak

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz
ul. Św. Marcina 23
34-381 Radziechowy
Tel. 033 867 57 93
Filie- Wieprz, Juszczyna, Bystra, Brzuśnik

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy
ul. Rynek 2B
34-370 Rajcza
Tel. 033 864 32 45
Filie- Rycerka, Sól

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

ul. Krakowska 124
34-323 Ślemień
Tel. 570 990 541
Filie- Las

Gminna Biblioteka Publiczna w Świnnej
ul. Wspólna 58
34-331 Świnna
Tel. 033 863 80 29
Filie- Trzebinia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach
ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2
34-371 Ujsoły
Tel. 033 862 55 38
Filie- brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Węgierskiej Górce
ul. Zielona 43
34-350 Węgierska Górka
Tel. 033 864 15 02
Filie- Cisiec, Cięcina, Żabnica