Żywiecka Biblioteka Samorządowa, biblioteka, żywiec
Dziś jest: 21.10.2014    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
34-300 Żywiec
ul. Kościuszki 5
tel. 033-475-13-50
        Godziny otwarcia:

kliknij tutaj aby zobaczyć godziny otwarcia

Żywiecka Biblioteka Samorządowa

zaprasza Czytelników do obejrzenia wystawy "Św. Jan Paweł II"

 Większość książek wykorzystanych w ekspozycji, znajduje się w naszych zbiorach.

Sala wystaw na I piętrze, otwarta codziennie w godz. 10.00-17.00

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Zaproszenie na spotkanie autorskie

z Anną Drewecką i promocję książki


„Dzisiaj narysuję : rozwój plastyczny dziecka”


   Oddział dla Dzieci Żywieckiej Biblioteki Samorządowej zaprasza na promocję książki i spotkanie autorskie, które odbędzie się 27.10.2014 r. o godz. 16:00. w bibliotece przy ulicy Kościuszki 5 w Żywcu.
Książka przeznaczona jest dla rodziców, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz osób zainteresowanych rozwijaniem i pielęgnowaniem zdolności plastycznych u najmłodszych.
Autorka od wielu lat pracuje z dziećmi w przedszkolu. Na podstawie obserwacji, doświadczenia zawodowego, analizy prac swych podopiecznych, a także badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców wysnuwa wnioski dotyczące kształcenia nie tylko umiejętności rysowania i posługiwania się przyborami plastycznymi, ale także wyrażania emocji poprzez rysunki.
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Zachęcamy natomiast do kupienia promowanej książki, która będzie przydatna w każdym przedszkolu czy szkole, a także w domu.
Cena promowanej książki ok. 30 zł.
Bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu.
Tel. 33 475 13 83, 33 475 13 82

 

__________________________________________________________________________________

  

 

 

 Oddział dla Dzieci Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
ogłasza konkurs literacki na temat :

Czy są dzisiaj wśród nas takie osobowości jak Rudy,

Zośka, Alek ?”

    Rok 2014 można określić Rokiem Pamięci Narodowej, ponieważ w tym roku obchodzimy szereg tzw. „okrągłych” rocznic istotnych dla Polski wydarzeń historycznych, mających znaczący wpływ na losy naszej Ojczyzny
m.in. 75 rocznica powołania Szarych Szeregów.
Naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci o tych czasach i ludziach oraz przekazanie tej pamięci następnym pokoleniom.
Dlatego tak ważne jest, abyśmy mówili o bohaterach „Kamieni na szaniec”, o wielkim patriotyzmie tych młodych ludzi, którzy w momencie zagrożenia ojczyzny podjęli walkę,
aby zachować ludzką godność i tożsamość narodową.

  Cele konkursu :

1. Zainteresowanie młodzieży problematyką II wojny światowej.
2. Ocalenie od zapomnienia wydarzeń i postaw ludzkich.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Praca nad sobą, dająca właściwe poczucie odpowiedzialności za siebie
I innych

  Regulamin konkursu :

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i liceów.
2. Forma pracy - praca pisemna .
3. Prace konkursowe muszą być podpisane ( podane imię i nazwisko, adres,
nazwa szkoły, nr telefonu).
4. Nadesłane prace stają się własnością biblioteki i nie będą zwracane.
5. Termin składania prac upływa z dniem 23.10.2014 r. ( Prace konkursowe
należy dostarczyć lub wysłać na adres: Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Żywiec ul. Kościuszki 5.)
6. O dokładnej dacie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.
7. Informacje o konkursie można uzyskać w bibliotece Tel. 33 475 13 83.

 

__________________________________________________________________________________

 

 

                                                  Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu
                                                                       oraz
         Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział Bielsko-Biała
                                                                     ogłaszają
                             pod patronatem Burmistrza Miasta Antoniego Sz
lagora
                                           
  konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

 

                                                         p.t. „ PORTRETY PTAKÓW”


CELE KONKURSU

*Zachęcenie dzieci i młodzieży do obserwacji i poznania trybu życia oraz zwyczajów różnych gatunków ptaków występujących nie tylko w Polsce ale i na świecie
*Zachęcenie do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych
* Zachęcenie do odkrywania bogactwa i piękna przyrody
* Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej.
*Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
* Edukacja przyrodnicza i wychowanie przez sztukę.


WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie z podziałem na trzy kategorie wiekowe:
- uczniowie szkół podstawowych klas 1-3
- uczniowie szkół podstawowych klas 4-6
- uczniowie gimnazjum
2. Każdy z uczestników może wykonać tylko 1 pracę.
3. Prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4
5. Prace plastyczne należy składać w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej ul. Kościuszki 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18, w terminie do dnia 31 października 2014 r. Pracę należy opisać : Imię i Nazwisko, szkoła, klasa , należy także podać numer telefonu kontaktowego.

ZASADY OCENY
1. Prace poddane zostaną ocenie Jury , a decyzje Jury są ostateczne
2. Jury oceni prace biorąc pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetykę.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 8 listopada 2014 r
w Żywcu w Gimnazjum nr 2 - ul. Zielona- podczas Wystawy ptaków o godzinie 13-tej.
5. Laureatom konkursu plastycznego przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
1. Sprawy nieuregulowane treścią niniejszego regulaminu rozstrzygnięte zostaną przez Organizatorów w porozumieniu i po zasięgnięciu opinii Jury.
2. Prace przechodzą na własność Organizatorów i nie będą zwracane.
3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac.

Kontakt :
Żywiecka Biblioteka Samorządowa – Oddział dla dzieci Tel. 33 475 1383 i 33 475 1382
34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 5 telefon 33-475-1350 i 33-475-1351

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

__________________________________________________________________________________

 

 

  „Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej”

W ramach Programu własnego Biblioteki Narodowej

   „ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK w roku 2013 Żywiecka Biblioteka Samorządowa została przez Bibliotekę Narodową, dofinansowana kwotą 17.400 złotych.

   Ze środków Biblioteki Narodowej zrealizowano zakup 765 książek. Zgodnie z zaleceniami by edukować i zachęcać młode pokolenie do czytania - 6.476,94 zł z tej dotacji wydano na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży.

 

 

__________________________________________________________________________________

 

   

 

Serdecznie dziękujemy Naszym Darczyńcom za finansowe i rzeczowe wsparcie

  na rzecz Żywieckiej Biblioteki Samorządowej:

 

 

    Firmie Bond Sp. z o.o.

     Firmie EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J.

     Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego "Błachut"

     Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji

     Pani Annie Śleziak

     Pani Małgorzacie Pietrusiak

     Panu Andrzejowi Białek

     Pani Barbarze Pawelec

     Pani Marii Szewczyk

     Pani Lidii Cader

     Panu Maciejowi Cimale za usługi introligatorskie

 

    

    

 

 

oraz wszystkim anonimowym ofiarodawcom

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

Zwracamy się z prośbą do użytkowników biblioteki,

o wsparcie organizowanej przez

KOMITET POMOCY ŻYWIECKIEJ BIBLIOTECE SAMORZĄDOWEJ,

zbiórki pieniężnej na książki.

 

 

 

Więcej informacji na temat akcji, znajduje się na stronie aktualnośći.

 

______________________________________________________________________________________

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z CZASOPISM PRENUMEROWANYCH W CZYTELNI:

 ______________________________________

BIBLIOTEKA W SZKOLE
BIBLIOTEKARZ
CZTERY KĄTY
DOBRE RADY
DZIENNIK GAZETA PRAWNA
DZIENNIK ZACHODNI
FAKT
GALA
GAZETA POLSKA
GAZETA WYBORCZA
GAZETA ŻYWIECKA
GIGANT
GULIWER

KACZOR DONALD
KRONIKA BESKIDZKA
MÓJ PIES
NAD SOŁĄ I KOSZARAWĄ
NEWSWEEK
POLITYKA
PORADNIK BIBLIOTEKARZA
PORADNIK DOMOWY

 

RELACJE. INTERPRETACJE
RZECZPOSPOLITA
ŚLĄSK
TYGODNIK POWSZECHNY
WIEDZA I ŻYCIE
WPROST

ZDROWIE
 

_____________________________________________________________________________________

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki ŻBS w 2014 r.

 

Spotkanie DKK dla dorosłych odbędzie się 23 października (czwartek)
o godz. 16.30
Na spotkaniu omawiana będzie książka Marii Nurowskiej "Innego życia nie będzie"


Prosimy o odbiór książki  w wypożyczalni dla dorosłych!

 

Spotkanie Młodzieżowego DKK odbędzie się 19 września (piątek)
o godz. 15.00
Na spotkaniu omawiana będzie książka
Enrique Moriela "Miasto poza czasem"

Serdecznie zapraszamy!

 

                                                           ___________                                                            

 

 

Witamy w 2014 roku!

 

 

Rok Oskara Kolberga


polskiego etnografa i folklorysty

 Rok Jana Karskiego


kuriera i emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego

150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego


100 rocznica wybuchu I Wojny Światowej

 


 Rok Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego

                                                         ________________                                                    

 

 

 Od lipca 2012 r. Dni Otwarte Wypożyczalni dla dorosłych będą się odbywały w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 10.00 do 14.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

______________________________________________________________________________

 

Zapraszamy do korzystania z katalogu komputerowego dostępnego on-line.

Od 1 stycznia 2011 wszyscy zainteresowani mogą korzystać z katalogu komputerowego Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Dostęp on-line do katalogu księgozbioru to duże osiągnięcie w postępującej komputeryzacji biblioteki.

W katalogu on-line można przeszukiwać zbiory Wypożyczalni dla młodzieży i dorosłych, Czytelni ogólnej, Oddziału dla dzieci, Książki mówionej i Zbiorów specjalnych.

Zbiory Wypożyczalni dla młodzieży i dorosłych, Czytelni ogólnej, Oddziału dla dzieci, Książki mówionej i Zbiorów specjalnych są skomputeryzowane w całości.

Cały czas trwają prace nad komputeryzowaniem Filii w Sporyszu.

Aktualnie dostępny moduł katalogu on-line nie pozwala jeszcze na zamawianie dokumentów oraz nie wskazuje ich faktycznej dostępności.

Wejście do katalogu znajduje się w lewym menu na stronie internetowej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej.

Zapraszamy do korzystania z katalogu.